wiki

1. Per què Wikidones? Què aporta un projecte d’aquestes característiques?

Wikidones neix per combatre la infrarepresentació d’editores a la Viquipèdia, perquè de fons el biaix de gènere que es produeix -citant a Montse Novell, mentora de Ciència i tecnologia- és sempre en el mateix sentit: afecta tant als articles publicats com als continguts i, per això, revertir la situació és una urgència. Anna Petrus, mentora de Cinema, entén que és la nostra responsabilitat canviar la inèrcia tradicional d’una masculinitat dominant, “i que la societat deixi de sovintejar aquests llocs comuns (com la Viquipèdia) sense qüestionar-se’ls”. Precisament la mentora d’Història, Núria Jornet, assenyala que, fins ara, la preocupació en els àmbits educatius se cenyia a fer entrar les dones i fer visible la seva aportació a la civilització en els llibres de text, però l’abast d’aquesta enciclopèdia generalista fa imprescindible traslladar-ho també a aquest terreny.

Una de les aportacions específiques del projecte, coincideixen les mentores, és l’aspecte de co-creació de coneixement i de col·laboració que es genera a mida i gust de les redactores, ja que cadascuna escull el grau d’implicació que li escau (per exemple, quants articles revisar o crear, assistir a les trobades obertes de redactores, etc.). Que el suport d’aquesta enciclopèdia sigui Internet i la seva col·laboració, lliure, potencia la interrelació de entrades i temes -segueix Jornet-, i, en definitiva, les relacions entre dones que facin visibles una genealogia femenina. Aquesta podrà enfortir-se en la mesura que existeixi una continuïtat més enllà de la durada específica de la iniciativa Wikidones.

2. En termes generals, quines mancances vau trobar a Viquipèdia mentre realitzàveu la investigació per elaborar el pla de treball?

Les respostes de les mentores parteixen d’una idea mare: la invisibilitat patent de les aportacions de les dones en totes les àrees de treball. En aquest sentit, la tria dels articles que conformen els plans de treball ha estat una selecció dels més significatius. Jornet fa unes apreciacions de caràcter tècnic i de classificació, igualment essencials per respondre a l’objectiu general de visibilització que persegueix Wikidones. En primer lloc, en la manera d’entrar articles (crear entrades), ¿escollim noms en femení, per exemple impressores o trobadores? La significació diferenciada dels termes en masculí i en femení sens dubte s’ho val, però fins ara no ha sigut el criteri establert. Igualment, si seguim la tendència d’afegir la participació de les dones a un concepte/ moviment, com passa amb les Precioses, que a Viquipèdia es trobaven incloses dins del Preciosisme, la presència femenina resta encara a l’ombra. Jornet planteja també problemes en les cerques. Per exemple: s’hauria de resoldre que la recerca del concepte “impressores dones” redirigeixi a l’entrada “impremta”, com passa en el cas de la cerca “impressors”. El darrer inconvenient té a veure amb la classificació del coneixement en general, perquè no es poden crear categories noves per associar-hi les nostres dones. Jornet és clara al respecte: “Hem d’intentar que aquest quadre de conceptes de classificació s’adiguin als treballs sobre llenguatge i indexació que s’ha fet des dels centres especialitzats de documentació de les dones.”

3. Havíeu editat abans la Viquipèdia? Quines facilitats i quins entrebancs heu trobat?

Mentre que Núria Jornet i Anna Petrus no havien editat mai, Montse Novell feia uns mesos que ho feia. En tot cas estan d’acord en què l’editor visual és una eina molt intuïtiva i és senzill sol·licitar ajuda a la comunitat. Sí que cal, però, adaptar-se a la mutabilitat a la qual se sotmeten els articles un cop penjats, en què tothom pot intervenir. Quan la intervenció esdevé excessiva sorgeix un problema. Novell s’ha topat amb aquestes atribucions, sovint amb aires de misogínia, quan precisament la pàgina de discussions permet promoure el debat en cada article. Per a Jornet, els barems de classificació del coneixement esmentats abans l’han frenat a editar. “Possiblement en l’origen de la creació de la Viquipèdia no es va pensar en com incorporar aquesta idea del coneixement en femení, que hem hagut d’adaptar a l’estructura existent, aparentment neutra (és a dir, masculina).” Per altra banda s’ha adonat que s’estableixen diverses relacions generacionals respecte a editar: les redactores més joves no temen la immediatesa de l’edició en xarxa, on l’escriptura és ràpida i canviant, i publiquen sense tenir acabat un text amb la intenció de reprendre’l a posteriori. Per contra, les de la seva generació necessiten que la peça hagi reposat per considerar-la apte per a la publicació en línia.

4. Wikidones parteix de la premissa que cada mentora coordina el seu grup de redactores autònomes. Com ha estat l’experiència compartida fins ara?

Ha estat una experiència positiva i engrescadora, amb diversos graus d’implicació i diverses maneres de treballar els textos. A bona part de les redactores de Cinema, professionals amb un saber previ sobre el mitjà i un grau d’autoexigència alt, els ha costat editar de manera desinhibida, sense tenir les peces ben acabades. Això es veu compensat amb la qualitat de les seves aportacions. Per a Jornet, la base d’aquesta coordinació ha sigut fer entendre a les redactores la importància d’una bibliografia amb perspectiva de gènere i feminista, “per no deixar-se endur per alguns tòpics historiogràfics que sovint es repeteixen, especialment en aquest nivell més generalista i enciclopèdic.”