El projecte

Els darrers informes de la Fundació Wikipedia revelen que només un 9% de les edicions a Wikipedia el 2012 van ser realitzades per dones. Wikidones és una iniciativa que té per objectiu enfrontar aquesta mancança fomentant la participació de les dones a Viquipèdia en qualitat de generadores de continguts amb perspectiva de gènere i feminista.

Es tracta d’un projecte desenvolupat i coordinat per La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, a partir d’una idea inicial de Susana Noguero, amb el suport de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració d’Amical Wikimèdia i Eduxarxa.

Com funciona?

En una primera fase, Wikidones promou la creació de 5 grups de treball temàtics:
1 ) Història I i II 2) Cinema 3) Arts i 4) Ciència i tecnologia.

Cada grup està acompanyat per dones especialistes en el tema, que treballen amb un grup de dones interessades en generar, al menys, un article de qualitat cadascuna, amb perspectiva de gènere i feminista per a la Viquipèdia en català.

Aquest acompanyament inclou la facilitació de recursos i fonts d’informació per a la realització de l’article, tutoria sobre l’elaboració d’articles especialitzats i de qualitat per a Viquipèdia, així com la celebració de trobades de coneixement mutu i diàleg constructiu entre les participants.

Per altra banda, Amical Wikimèdia ofereix formació específica sobre la generació de continguts per a Viquipèdia. També es col·labora amb entitats i organitzacions de la ciutat de Barcelona, com ara biblioteques, arixus, etc.

De manera paral·lela, Eduxarxa proposa activitats de dinamització i difusió dels continguts generats pels grups de treball a partir d’itineraris educatius per a cada àrea temàtica.

Quan?

El treball amb les mentores s’inicia a principis de setembre de 2014.

Els grups de redactores es conformen al llarg dels mesos de setembre i octubre, mesos al llarg dels quals es realitzen diverses trobades de formació amb Amical Wikimèdia.

La investigació i la redacció d’articles es preveu per als mesos de novembre i desembre de 2014.

A finals de desembre, una primera versió dels articles estarà disponible a Viquipèdia, tot i que es podrà continuar treballant en la seva millora en els primers mesos de 2015.

Les mentores:

Història (I): Núria Jornet
Història (II): Isabel Segura i Marta Mariño
Cinema: Anna Petrus
Arts: Maria José González
Ciència i tecnologia: Montse Novell

Vols col·laborar?